Gli amici del Cimitero Acattolico

Gli amici del Cimitero Acattolico

Kan Thorvaldsen-gravstederne i Rom og Albano restaureres?

KirkegårdenPosted by Steen Sat, February 18, 2012 15:01:46

Den verdensberømte danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) hviler som bekendt i sit museum i København, mens hans datter Elisa Paulsen (1813-70) er begravet i Albano. Dattersønnen Pietro Alberto Paulsen (1834-1921) og hans familie ligger begravede på Campo Santo Verano i Rom.

Både Elisa og Alberto Paulsen var bekendte af de danske kunstnere og turister i mange år. Mens Elisa Paulsens soiréer var yderst søgte for sine musikalske oplevelser, gik man sjældent forgæves til sønnen Alberto, den pavelige kammerherre, for at få adgang til pavens audienser og højtideligheder i Peterskirken.

Ugunstige tider for italienerne og Thorvaldsen-familien i Rom gør det vanskeligt at rejse midler til at foretage nødvendige restaureringer af eftermælerne i respektive Rom og Albano. Da venneforeningen hidtil har haft en vis succes med at finde velvillige sponsorer til istandsættelse af kunstnergravsteder i Rom og Vatikanet, har vi igangsat visse undersøgelser mulighederne for at gå ind i et restaureringsprojekt. Gravstederne har ubetinget personal- men også kunsthistorisk betydning for Danmark og vil ved promovering kunne, i lighed med kunstnergravstederne på Cimitero Acattolico i Rom, kunne tiltrække danskere og dermed øge den kulturelle erkendelse af danskernes Rom i 1800-tallet. Iben Bjurner vil fra foreningens side være tovholder i projektet.

  • Comments(0)//nyheder.cimitero-acattolico-venner.dk/#post16